تولید محتوا

عکاسی
 • شامل 5 شات
 • حضور در محل و عکاسی از تیم و یا محصولات شما
بنر گرافیکی
 • استفاده از تصاویر رئال و یا کارتونی اینترنتی
بنر گرافیکی 2
 • شامل 5 عدد
 • استفاده از تصاویر رئال و یا کارتونی اینترنتی
محتوای متنی بلاگ
 • تولید 10 عدد مقاله با حجم حداقل 1200 کلمه
 • بارگذاری روی وب سایت و صفحه آرایی HTML
 • درج تصاویر مرتبط و فایل های چند رسانه ای در صورت نیاز
 • بهینه سازی محتوا بر اساس استانداردهای پلاگین Yoast
 • معرفی به موتورهای جستجو بلافاصله پس از درج محتوا
مدیریت شبکه های اجتماعی
 • مدیریت به مدت سه ماه
 • بارگذاری پست ها در زمان مناسب و مطابق با الگوریتم شبکه های اجتماعی
طراحی اسلایدر و بنر
 • طراحی بر اساس سناریوی درخواستی کارفرما
 • دو نوبت اصلاح بر اساس نظر کارفرما
 • بارگذاری روی وب سایت
تولید و بارگذاری محتوای استاتیک وب سایت
 • شامل 12 محتوا
 • دریافت سرفصل های محتوایی از کارفرما
 • تولید محتوا بر اساس داده های موجود، مصاحبه با نمایندگان کارفرما، تولید بر اساس نمونه های مشابه
 • ویراستاری محتوا، بارگذاری و صفحه آرایی HTML
 • تهیه و درج تصاویر بعد از ویرایش و بهینه سازی
 • بهینه سازی محتوا بر اساس استانداردهای پلاگین Yoast
 • معرفی به موتورهای جستجو بلافاصله پس از درج محتوا
بارگذاری محتوای استاتیک وب سایت
 • شامل 26 محتوا
 • دریافت محتوا از کارفرما
 • ویراستاری محتوا، بارگذاری و صفحه آرایی HTML
 • درج تصاویر ارسالی کارفرما بعد از ویرایش و بهینه سازی
 • بهینه سازی محتوا بر اساس استانداردهای پلاگین Yoast
 • معرفی به موتورهای جستجو بلافاصله پس از درج محتوا