عدم دسترسی به ایمیل در OUTLOOK

در صورت عدم دسترسی نرم افزار Microsoft Outlook موارد زیر را بررسی فرمایید:

۱- دسترسی به اینترنت در مجموعه خود را در ابتدا بررسی فرمایید.
۲- برای بررسی دسترسی به سرور، وبسایت مرتبط با ایمیل خود را در مرورگر باز کنید.
  • ایمیل, outlook
  • 6 کاربر این مقاله را مفید دانسته است
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟